FLORØ PARKERING AS

Driftsmeldinger:

2017 - Nye regler

Nye parkeringsregler!

Fra nyttår skjer en del endringer innenfor regelverk om parkering. Det innføres ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det gjøres noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Under følger noen av de endringer som gjelder for deg som bilfører:

  • Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900.-
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 300.-
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600.-
  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900.- I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.

Dersom du mener det er grunn til å klage:

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon.  (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

  • Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)
  • Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Se eventuelt mer informasjon på: www.parkeringsklagenemnda.no

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=Parkeringsforskriften
Husk at ryddige parkeringsforhold er et gode for alle.  Ta hensyn til bilen ved siden av deg slik at den ikke påføres skade eller små bulker.


MOBIL APP:

Du kan ringe 03456, du kan betale med mynt, men mest fleksibel er vår mobilapp som du kan bruke i heile Flora og på alle parkeringsplasser, uavhengig av hvilket firma det er som har parkeringssonen du har parkert på.

Fordeler, betal parkeringen med telefonen:

Du betaler kun for faktisk p-tid. Du trenger ikke gå tilbake til p-automaten for å forlenge din p-tid. Du trenger ikke lenger stresse over at din p-tid utløper. Du slipper bekymring med kontanter eller bankkort. Du slipper legge parkeringsbillett i frontruten der du i stedet starter din parkering via en kort telefonsamtale.Tjenesten kan benyttes uavhengig av telefontype og mobiloperatør og parkeringskostnadene trekkes fra ditt bank eller kredittkort, eller på faktura om du er bedriftskunde.

Last ned mobil-appen her

 

 

 

 

 

FLOPARK HORISONTAL hires

BaatHavn.jpg

skilt hvordan-betale

app icon